• Skontaktuj się 48/621-00-27

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Podstawowa opieka zdrowotna sprawuje kompleksową opiekę zdrowotną. Prowadzi leczenie oraz profilaktykę chorób, rehabilitację, a także orzekanie o stanie zdrowia.
Lekarze przyjmujący w ramach POZ to interniści, lekarze rodzinni i pediatrzy.
Zapewniamy swoim pacjentom, także opiekę pielęgniarki środowiskowej, położnej środowiskowej i pielęgniarki szkolnej – uczniom szkół współpracujących z nasza placówką.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej działamy w dwóch lokalizacjach:

Przychodnia w Garbatce-Letnisku
Przychodnia w Świerżach Górnych – filia Świerże

LEKARZE

Dariusz Skoczylas
Janusz Ciastek
Halina Miadzvedzeva
Piotr Szymanowski
Anna Wałęka-Żylińska
Agnieszka Mironiak
Aleksandra Purchała – filia Świerże

PIELĘGNIARKI:

Justyna Krekora
Katarzyna Kupidura
Ewa Senderowska
Marzena Wałęka
Dorota Bernacik – filia Świerże

PIELĘGNIARKI SZKOLNE

Bożena Jurczyk
Wiesława Pachocka – filia Świerże

POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE

Halina Janas
Alicja Ziemska – filia Świerże

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (badanie cytologiczne)

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku pod uwagę brany jest rok urodzenia) ubezpieczonych, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.
Badanie w ramach programu może być wykonane bez skierowania 1 raz na 3 lata, chyba że kobieta należy do grupy podwyższonego ryzyka – wówczas badanie może być powtarzane co roku.

Do grupy podwyższonego ryzyka należą między innymi panie:

• leczone z powodu dysplazji szyjki macicy średniego lub dużego stopnia (CIN2 CIN3)
• leczone wcześniej z powodu raka szyjki macicy
• z potwierdzoną infekcją HPV (wirusem brodawczaka typu wysokoonkogennego)
• z niedoborem odporności (np. z powodu przyjmowania leków immunosupresyjnych)
• zakażone wirusem HIV

Pobrania:
codziennie w godzinach pracy położnej lub podczas wizyty u lekarza ginekologa.

Jak przygotować się do badania.

Duży wpływ na prawidłowe wykonanie badania cytologicznego oraz późniejszą ocenę rozmazu ma sama kobieta.
Przestrzeganie zamieszczonych niżej reguł postępowania zwiększy szanse na uzyskanie obiektywnego wyniku:

Zapamiętaj!

na 24 godziny przed pobraniem wymazu:

– żadnych leków dopochwowych
– żadnych irygacji dopochwowych
– powstrzymaj się od stosunków płciowych

Zgłoś się min. 2 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem miesiączki

Program profilaktyki gruźlicy

Program adresowany jest do osób dorosłych, które nie chorowały na gruźlicę, ale miały kontakt z osobami chorymi na gruźlicę, a także do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, obciążonych długotrwałą chorobą, uzależnionych od tytoniu, alkoholu, narkotyków i bezdomnych.

Pielęgniarka przeprowadza ankietę –wywiad w celu oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz w razie potrzeby skierowania do dalszej opieki medycznej (wykonanie koniecznych badań diagnostycznych, leczenie). Ankieta jest poufna, zawiera pytania dotyczące między innymi ewentualnego kontaktu z osobami chorym, warunków mieszkaniowych, bytowych i narażenia na czynniki szkodliwe (kontakt z azbestem, sadzą, smołą, spalinami itp.), dolegliwości typu przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, nawracające zakażenia układu oddechowego czy gwałtowna utrata masy ciała.

Gruźlica była i jest klasycznym przykładem choroby społecznej, a więc związanej z warunkami bytowania: życia, (mieszkanie, odżywianie) pracy i wypoczynku. Jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię – prątek gruźlicy i nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludności całego świata.

Rozwijająca się turystyka, oraz migracja zarobkowa ludzi z krajów ubogich o dużym nasileniu gruźlicy, do krajów bogatych sprawia, że gruźlica nie ogranicza się do określonego kraju czy regionu. Jeżeli dochodzi do tego niekorzystna sytuacja społeczno-ekonomiczna społeczeństwa i związane z nią takie czynniki takie jak niedożywienie, złe warunki mieszkaniowe i sanitarne sprzyjające zakażeniom, wówczas gruźlica zaczyna stanowić poważny problem.

Liczba nowych zachorowań w niektórych województwach ciągle wzrasta. Dlatego bardzo istotne jest wczesne wykrycie choroby i natychmiastowe leczenie . Zadanie to ma spełnić program profilaktyki gruźlicy realizowany przez pielęgniarki środowiskowe lub rodzinne, we współpracy z lekarzem rodzinnym na podstawie umowy z NFZ.

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Program kierowany jest do pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystali z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia i nie zostały rozpoznane choroby układu krążenia.
Bezpłatne badania profilaktyczne wykonywane są przez lekarza rodzinnego codziennie w godzinach od 8 do 18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Badania w ramach programu wykonywane są bez skierowania osobom, które w bieżącym roku kalendarzowym ukończyły 35,40,45,50,lub 55 lat.

Należy wiedzieć, że nadciśnienie tętnicze (wartość RR powyżej 140/90 mmHg), palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, sprzyjają chorobom układu krążenia. Uczestnictwo w programie pozwoli Państwu uzyskać informację o stopniu ryzyka zagrożenia tymi chorobami.

W ramach tego programu przeprowadzany jest wywiad – ankieta zgodnie z Kartą Badania Profilaktycznego, następnie wykonywane są badania z krwi (poziom cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów, glukozy) oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi i BMI. Po czym następuje ustalenie terminu wizyty u lekarza, który po uzyskaniu wyników badań wpisuje je do Karty Badania Profilaktycznego.

W trakcie wizyty lekarz przeprowadza badanie przedmiotowe i ocenia poszczególne czynniki ryzyka oraz globalne ryzyko zagrożenia chorobami układu krążenia w przyszłości. Podejmuje też decyzję co do dalszego postępowania.

Zapisy:

Na zabiegi – bezpośrednio u fizjoterapeutów

Nasz zespół:

 

mgr Iwona Figurska  – fizjoterapeuta

mgr Paulina Burza – fizjoterapeuta

mgr Dominika Figura – fizjoterapeuta

mgr Agnieszka Czyż – fizjoterapeuta

Zabiegi:

W naszej Przychodni oferujemy Państwu zabiegi fizjoterapeutyczne w szerokim zakresie:

ELEKTROLECZNICTWO (ELEKTROTERAPIA)

KINEZYTERAPIA

MASAŻ

ŚWIATŁOLECZNICTWO

 

Medycyna pracy

Oferujemy badania w zakresie medycyny pracy na wszystkie stanowiska, w tym:

– badania wysokościowe (praca na wysokości powyżej 3 m)
– badania na stanowiska pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące
– badania kierowców
– badania kandydatów na kierowców
– badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Badania wykonuje:
Dariusz Skoczylas
specjalista medycyny pracy
uprawniony do badań kierowców
uzgadnianie terminów wizyt indywidualnie (telefonicznie lub osobiście)
tel. : 48-621-00-27
e-mail: rejestracja@przychodniagarbatka.pl

Ginekologia i położnictwo

Przychodnia Vital-Med oferuje swoim pacjentkom indywidualną opiekę z zakresu ginekologii i położnictwa. Naszymi pacjentkami zajmuje się wykwalifikowany zespół lekarzy z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury medycznej oraz małoinwazyjnych metod zabiegowych, zapewniamy skuteczność i bezpieczeństwo leczenia. Gwarantujemy komfortowe konsultacje w miłej atmosferze.

Zapisy na wizyty do lekarzy przyjmowane są codziennie w godzinach pracy przychodni w Rejestracji (osobiście lub telefonicznie) Tel. 48 621-00-27

Rezerwacja online

 

lek. Marta Świechowska

asystent Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Kozienicach

lek. med. Mirosław Kupidura

starszy asystent Oddziału Ginekologicznego w Kozienicach

Halina Janas

położna środowiskowa

W Przychodni VITAL-MED przyjmują odpłatnie lekarze następujących specjalności.

ENDOKRYNOLOG – dr n. med. Marlena Błazik

KARDIOLOG – lek. Sylwia Banaszak

Szczegółowe informacje oraz zapisy w rejestracji Przychodni oraz telefonicznie pod nr tel.: 48 621 00 27.

W punkcie pobrań pobierany jest materiał do wszystkich badań laboratoryjnych.
Na podstawie skierowania lekarza POZ oraz poradni ginekologiczno-położniczej i rehabilitacyjnej Przychodni VITAL-MED badania wykonywane są bezpłatnie.
Na podstawie pozostałych rodzajów skierowań lub bez skierowania badania laboratoryjne wykonywane są odpłatnie na zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Badania laboratoryjne wykonywane są przez laboratorium renomowanej sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest od poniedziałku do piątku (oprócz dni wolnych od pracy) w godzinach od 7.00 do 9.00.

Jak przygotować się do badania.

KREW
Większość badań powinno wykonywać się na czczo – tzn. bez śniadania.
Przy badaniach obejmujących profil lipidowy i wątrobowy zaleca się również w dniu poprzedzającym badanie spożycie lekkiej kolacji do godziny18 (14 godz. dieta).
UWAGA!
W przypadku niemowląt i małych dzieci dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania, ponieważ nie wpływa ono istotnie na większość prostych rutynowych badań, z wyjątkiem poziomu glukozy.

MOCZ
Do badań rutynowych oddajemy mocz poranny. Przy zachowaniu podstawowych zasad higieny, pierwszą porcję moczu oddajemy do toalety, a potem do uprzednio przygotowanego pojemniczka na mocz opisanego imieniem i nazwiskiem.
Mocz należy dostarczyć w ilości min. 10 ml.

KAŁ
Pobieramy małą ilość do specjalnego pojemniczka. Służy do tego umieszczona w nim łopatka.  Ważne aby pobrany materiał pochodził z różnych miejsc tej samej porcji kału. Jest to bardzo istotne w przypadku wszystkich badań wykonywanych na obecność krwi utajonej, resztek pokarmu, jaj i pasożytów, badań mikrobiologicznych i mykologicznych.

MOCZ DO BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH
Mocz  do badań bakteriologicznych należy pobrać rano przestrzegając poniższych zasad:
1. zaopatrzyć się w jałowy pojemnik
2. umyć ręce bieżącą woda z mydłem i wysuszyć jednorazowym ręcznikiem
3. nie dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika i przykrywki
4. przykrywkę odłożyć wewnętrzną stroną do góry, a pojemnik chwytać za zewnętrzne ścianki
5 a. kobiety – jedną ręką rozchylić wargi sromowe większe odsłaniając ujście cewki moczowej
5 b. mężczyźni – zsunąć napletek odsłaniając ujście cewki moczowej
6. przetrzeć okolice cewki moczowej jałowym gazikiem lub papierowym ręcznikiem
7. pierwszą partię moczu oddać do toalety
8. drugą część oddawanego moczu nie przerywając strumienia oddać bezpośrednio do pojemnika , do 1/3 jego wysokości
9. natychmiast po napełnieniu pojemnika należy go zamknąć i w możliwie najkrótszym czasie dostarczyć do laboratorium – do chwili transportu przechowywać w lodówce
UWAGA!
Do badan mikrobiologicznych i mykologicznych należy użyć pojemniczków jałowych i dostarczyć materiał do laboratorium w jak najkrótszym czasie, czyli w około godzinę.

Cennik badań laboratoryjnych

Holter EKG

Badanie Holter EKG to nieinwazyjne badanie polegające na ciągłym rejestrowaniu pracy serca w celu późniejszej, szczegółowej analizy. Zapis ten jest dokonywany podczas codziennej aktywności pacjenta, przez 24 godziny na dobę, z możliwością przedłużenia, w razie potrzeby, o kolejne dni.
Pacjent ma także możliwość zaznaczenia momentu odczuwania dolegliwości kardiologicznych, poprzez wciśnięcie przycisku umieszczonego na rejestratorze EKG (przycisk “EVENT” ). 

Wskazania do wykonania badania:

 • zaburzenia rytmu serca (diagnostyka kołatań serca, przyspieszonego bicia serca, nierównej pracy serca zgłaszanej przez Pacjenta);
 • bradykardia – wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę – wykluczenie bloku serca (zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych);
 • choroba niedokrwienna serca – zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego;
 • ocena sprawności stymulatora serca u Pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem (stymulatorem serca);
 • omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności – potwierdzenie lub wykluczenie przyczyn kardiologicznych.

Przygotowanie do badania:

 • Ze względu na konieczność założenia elektrod oraz aparatu rejestrującego pracę serca, na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu;
 • W dniu badania należy przyjąć wszystkie stosowane leki;
 • W celu odtłuszczenia skóry, przed badaniem należy dokładnie umyć się (prysznic, kąpiel);
 • Ze względu na konieczność  przyklejenia elektrod do badania należy zgolić owłosienie na klatce piersiowej;

Wskazówki podczas badania:

 • Na klatce piersiowej przyklejane są elektrody połączone kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG.
 • Urządzenie rejestrujące przypinane jest np. do paska, lub noszone na „smyczy”, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie.
 • Badany prowadzi w czasie rejestracji pacjent prowadzi dziennik, w którym zaznacza ważniejsze czynności oraz ewentualne dolegliwości z zaznaczeniem godziny ich wystąpienia.
 • Badany nie powinien manipulować przy urządzeniu, z wyjątkiem naciskania przycisku oznaczającego wystąpienie dolegliwości („EVENT”)
 • Podczas badanie nie można używać koców i poduszek elektrycznych;
 • W czasie noszenia urządzenia nie można brać kąpieli i prysznica; należy uważać podczas mycia, gdyż urządzenie rejestrujące nie jest wodoszczelne i może zostać uszkodzone.Przychodnia VITAL-MED dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do rejestracji 24-godzinnego zapisu EKG firmy OXFORD, posiadającym wszystkie niezbędne certyfikaty jakości i bezpieczeństwa. Cena badania: 100 zł

Holter ciśnienia

Holter ciśnieniowy, czyli 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego, polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 45 minut podczas dnia oraz co 1 godzinę w nocy – niezależnie od pacjenta.
Pomiary wykonane tą techniką lepiej odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia w trakcie normalnego funkcjonowania człowieka, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań. Pomiary dokonywane są poza środowiskiem medycznym (szpital, przychodnia), co umożliwia eliminację związanego z tym stresu, a także identyfikację chorych z tzw. „nadciśnieniem białego fartucha”, które nie wymaga leczenia.
ABPM umożliwia ocenę wartości ciśnienia w sytuacjach nagłych (dodatkowy pomiar ręczny)

Wskazania do wykonania badania:

 • diagnostyka nadciśnienia tętniczego
 • istotne różnice wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim i w domu (podejrzenie nadciśnienia białego fartucha)
 • nadciśnienie oporne na leczenie
 • podejrzenie spadków ciśnienia
 • kontrola skuteczności leczenia
 • nadciśnienie “nocne”
 • diagnostyka spadków ciśnienia (osoby starsze, chorzy na cukrzycę)
 • podejrzenie nadciśnienia tętniczego lub stanu przedrzucawkowego u kobiety w ciąży

Przygotowanie do badania:

 • Należy założyć koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem.
 • Przed założeniem rejestratora w Przychodni należy odpocząć 15-30 minut
 • Przed badaniem pacjent przyjmuje wszystkie leki, które standardowo zażywa. Przed badaniem (co najmniej 24h) nie należy spożywać alkoholu.

Rejestracja ABPM dokonywana jest podczas zwykłej aktywności pacjenta, który może w tym czasie pracować i wykonywać wszystkie codzienne czynności.

Podczas rejestracji należy pamiętać o kilku zasadach, których przestrzeganie zwiększy komfort pacjenta i precyzję badania:

 • W dniu badania należy przyjąć wszystkie leki, które Pani / Pan standardowo zażywa.
 • Proszę prowadzić normalny tryb życia.
 • W momencie pomiaru ciśnienia ramię powinno być swobodnie i nieruchomo opuszczone wzdłuż ciała (moment pomiaru jest wyczuwalny przez pacjenta lub przez pacjenta inicjowany).
 • W momencie pomiaru nie należy rozmawiać.
 • Nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet.
 • Mankiet nie może być przekładany z jednego ramienia na drugie.
 • Proszę chronić urządzenie przed wilgocią i wodą, a także bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
 • Należy prowadzić dzienniczek badania, w którym zapisywane będą wykonywane czynności i czas ich trwania, jak również występujące dolegliwości, odnotowywane godziny spożywania posiłków, snu i przebudzenia oraz nazwy, dawki i godziny przyjmowania leków.
 • Dzienniczek badania pacjent otrzymuje w Przychodni Vital-Med.
 • W przypadku odczuwania bólu ramienia, pojawienia się obrzęku lub zasinienia ręki, rejestrację należy przerwać.
 • W przypadku wątpliwości pojawiających się w trakcie badania prosimy o skontaktowanie się z Przychodnią tel. 48 621 00 27 Przychodnia VITAL-MED dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do rejestracji 24-godzinnego pomiaru ciśnienia firmy OXFORD, posiadającym wszystkie niezbędne certyfikaty jakości i bezpieczeństwa. Cena badania: 50 zł

                                                        BADANIA USG

 

• przezciemiączkowe
• tarczycy
• jamy brzusznej  – w tym ocena: nerek, śledziony, wątroby, brzusznych węzłów chłonnych, gruczołu krokowego lub przydatków
• piersi

Badania wykonywane są przez lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej Joannę Wolszczak.

Badania USG ginekologiczne wykonują lekarze ginekolodzy w poradni ginekologiczno-położniczej.

Badania wykonywane są zarówno bezpłatnie (w ramach NFZ, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza poz naszej przychodni), jak i odpłatnie (komercyjne) w cenie 80,00 zł.

Szczegółowe informacje oraz zapisy codziennie od godz. 7.00 do 18.00 w rejestracji przychodni lub telefonicznie pod numerem

tel. 48 621 00 27  lub 48 627 10 83 / wew. 1

Serdecznie zapraszamy.

 

Przygotowanie pacjenta do badania USG jamy brzusznej

W dniu poprzedzającym badanie:

 1. Należy zastosować lekkostrawną dietę (z wyłączeniem owoców, ciemnego pieczywa).
 2. Nie można spożywać napoi gazowanych.
 3. Ostatni posiłek w dniu poprzedzającym badanie  powinien być lekkostrawny.

4.Ostatni posiłek  powinien być przyjęty min. 5 godzin

 1. Po ostatnim posiłku należy przyjąć dwie kapsułki Esputiconu lub Espumisanu.
 2. Osoby otyłe lub ze skłonnością do zaparć powinny stosować łagodne (ziołowe) środki przeczyszczające na 24 godziny przed badaniem.

W dniu badania:

 1. Zgłosić się na czczo (lub 5 godzin po ostatnim lekkim posiłku).
 2. Nie palić papierosów.
 3. Nie pić kawy.
 4. Nie żuć gumy.
 5. Należy dostarczyć poprzednie badania USG.

 

Przygotowanie pacjenta do badania USG dróg moczowych, gruczołu krokowego

 

Warunkiem prawidłowego obrazowania ultrasonograficznego przez powłoki brzuszne narządów miednicy małej jest wypełnienie pęcherza moczowego oraz oczyszczenie jelit z treści pokarmowej.

 

W dniu poprzedzającym badanie:

 1. Należy zastosować lekkostrawną dietę (z wyłączeniem owoców, ciemnego pieczywa).
 2. Nie można spożywać napoi gazowanych.
 3. Ostatni posiłek należy spożyć 5 godzin przed badaniem.
 4. Po ostatnim posiłku należy przyjąć dwie kapsułki Esputiconu lub Espumisanu.
 5. Osoby otyłe lub ze skłonnością do zaparć powinny stosować łagodne (ziołowe) środki przeczyszczające na 24 godziny przed badaniem.

 

W dniu badania:

 1. Zgłosić się na czczo (lub 5 godzin po ostatnim lekkim posiłku).
 2. Nie palić papierosów.
 3. Nie pić kawy.
 4. Nie żuć gumy.
 5. Na 2 godziny przed badaniem wypić 0,5 – 1 litra wody niegazowanej i nie oddawać moczu (przy badaniu pęcherza moczowego).
 6. Należy dostarczyć poprzednie badania USG.